ZRELA LJUBAV OD "Z" DO "V"

 

Da li je svaka ljubav i emotivno zrela? Šta zrela ljubav sve obuhvata? Ozbiljnost zrele ljubavi leži u sastojcima koji utiču na njeno građenje i očuvanje. Evo nekih važnih sastojaka ZRELE LJUBAVI.  

STRAH OD NAPUŠTANJA I PARTNERSKA VEZA


 Strah od napuštanja je duboki strah da će osoba biti povređena, izdana, ignorisana ili napuštena od strane njoj značane i važne osobe. Ovaj strah kod odraslih najviše je aktivan u emotivnim ili partnerskim vezama, ali se može javiti i u drugim odnosima koji se smatraju značajnima i važnima. Odnos sa roditeljima, partnerom, prijateljima, kolegama i ostalima mogu bitno biti narušeni i oštećeni kada se javlja strah od napuštanja.

TELO I PSIHA DVA ASPEKTA JEDNE CELINE

   Ako psihički život nazivamo unutrašnjim svetom onda je logično da je deo sadržaja tog sveta povezan sa našim telom (mišićima, organima, pokretima, fiziološkim procesima i sl.). Iako mnogi nepravedno odvajaju telo i psihu kao zasebne celine, praktično ili životno gledano njihovu povezanost nije moguće odvojiti. Svaka emocija ima svoju telesnu (neurofiziološku) reakcjiju što nam ukazuje da je i sama priroda uredila da naše telo reaguje na emocije i da je ono neodvojivi deo psihološke celine. Povezanost tela i psihe posebno je uočljiva kada se jave neke psihosomatske tegobe ili problemi, kada se jave neprijatne telesne senzacije usled emocijonalnih problema (npr. anksioznost) ili kada telesnim stavom izražavamo emocionalno raspoloženje. Ono što se dešava u unutrašnjem (emotivnom ili psihološkom) životu čoveka uvek je povezano sa telom. Naše telo je najveći prijemnik i prenosilac emocija.

O EMOCIJAMA


 I ako su ljudi kognitivna bića, svoj život ne usmeravaju isključivo na osnovu racionalnih premišljanja i zaključivanja.  Emocije unose dinamiku u naš svakodnevni život. One su naši motivatori za akciju ili ponašanje, boje naše mišljenje i daju nam snagu da

STRAH I PANIČNI NAPAD


     Panični napad doživi veliki broj osoba. Obično se prvi panični napad doživi u kasnom tinejdžerskom ili ranom odraslom dobu, često je uzrokovan nekom konkretnom stresnom situacijom ili nekim stresnim okolnostima. Ne razvije se kod svih osoba koje dožive jedan ili dva panična napada panični poremećaj ili problem svakodnevnih paničnih napada. Razni faktori rizika će uticati na razvoj problema.Neki od tih faktora su npr. porodična istorija paničnih napada i paničnog poremećaja, veliki životni stres (gubitak bliske osobe), traumatično iskustvo (seksualni ili fizički napad), velike promene (rođenje deteta, preseljenje, promena posla...),

EMPATIJA

 
Čovek uglavnom posmatra svet oko sebe i život iz svoje pozicije. Kroz svoje doživljaje, svoja osećanja i uverenja,  usmerava sebe i svoje ponašanje. Međutim, da bi čovek mogao da bude povezan sa socijalnom sredinom, posebno sa važnim osobama, neophodno je da neke situacije sagledava i iz perspektive druge osobe. Sposobnost da emocionalno razumemo šta druga osoba doživljava i da posmatramo situaciju iz njene perspektive nazivamo empatijom.